Privacybeleid Kattentrimsalon Ilse 

01-06-2021

 

Kattentrimsalon Ilse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Poldermolen 3 4681CR Nieuw-Vossemeer

Kvk-nummer 82818487

info@kattentrimsalonilse.nl

+31 6 27094289

 

Persoonsgegevens die Kattentrimsalon Ilse verwerkt:

Kattentrimsalon Ilse verwerkt alleen de persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch of per e-mail hebt verstrekt, omdat u gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

Kattentrimsalon Ilse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor afhandeling van de betaling
 • om telefonisch of per e-mail contact op te kunnen nemen, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u wijzigingen van diensten en producten door te geven
 • Verwerking van gegevens waar wettelijke verplichting voor is, zoals voor de belastingaangifte

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Kattentrimsalon Ilse bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bedrijfsuitvoering van onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de belastingdienst.

 

Delen van de persoonsgegevens met derden:

Kattentrimsalon Ilse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kattentrimslon Ilse. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

 

Cookies:

Kattentrimsalon Ilse gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

    

   Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden:

   Kattentrimsalon Ilse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Kattentrimsalon Ilse's verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@kattentrimsalon.ilse